Kilka słów o ProFuturity

Razem mamy ponad 80 lat różnego rodzaju doświadczenia zawodowego – lektura naszych życiorysów zawodowych wszystko wyjaśnia.

Znamy się od lat i na początku 2010 roku doszliśmy do wniosku, że warto spróbować zrobić coś wspólnie w prywatnym biznesie. Jesteśmy otwarci na przyszłość, stąd nazwa naszej spółki.

Doskonale znamy rynki finansowe, zwłaszcza rynek kapitałowy, który podczas mojej, Darka i Witka ponad piętnastoletniej pracy w „Komisji Papierów Wartościowych” ( później doszło „i Giełd” ) regulowaliśmy i nadzorowaliśmy.

Darek ostatnie trzy lata przed ProFuturity spędził pracując w zarządzie domu maklerskiego. Pracował także w towarzystwie funduszy inwestycyjnych i innym domu maklerskim z grupy. W tamtym czasie Witek kierował Departamentem Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego w Komisji Nadzoru Finansowego, a ja prowadziłem w Komisji Nadzoru Finansowego projekt budowy systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka (BION).

 

O każdym z nas można śmiało powiedzieć profesjonalista w tym, co robił do tej pory.

 

Krótka informacja o doświadczeniu ProFuturity w zakresie obsługi firm z rynku kapitałowego i towarowego

 1. Okres działalności: od maja 2010 roku
 2. W tym czasie podpisaliśmy szereg umów bezterminowych i długoterminowych na świadczenie usług w zakresie doradztwa nadzorczo – regulacyjnego dla domów maklerskich oraz TFI.
 3. Mamy też podpisane umowy bezterminowe na świadczenie usług audytora wewnętrznego dla kilku domów maklerskich.
 4. Przygotowujemy i prowadzimy przed KNF m.in.:
 • Wnioski na dom maklerski
 • Wnioski na TFI
 • Wnioski na rozszerzenie działalności maklerskiej
 • Zawiadomienia w/s przekroczenia progów w domu maklerskim.
 • Wnioski na pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu tytułów uczestnictwa.
 • Wnioski o wpis na listę agentów firm inwestycyjnych.
 • Notyfikacje działalności przez dom maklerski na innych rynkach UE.
 1. Współpracowaliśmy już z ponad 15 domami maklerskimi  i 5 TFI świadcząc na ich rzecz usługi w zakresie: doradztwa nadzorczo – regulacyjnego ( m.in. wsparcie merytoryczne podczas kontroli KNF, postępowań administracyjnych prowadzonych przed KNF ), audytów wewnętrznych ( cząstkowych ), szkoleń pracowników, poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników (  np. inspektor nadzoru, audytor wewnętrzny ).
 2. Na rynku towarowym współpracowaliśmy z takimi firmami jak m. in. z Towarowa Giełda Energii, PGE S.A. i Tauron Energia Polska S.A.

Dr Jarosław H. Kozłowski, Prezes Zarządu, wspólnik

 

Pomagamy profesjonalnie budować przyszłość.

Jednym słowem ProFuturity!