Ważne linki

Linki do ważnych instytucji rynku kapitałowego:


Ministerstwo Finansów http://www.mofnet.gov.pl/

Komisja Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/index.html

European Securities and Markets Authority (ESMA) http://www.esma.europa.eu/

IOSCO – International Organisation of Securities Commissions http://www.iosco.org/

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( GPW ) http://www.gpw.pl/

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) http://www.kdpw.pl/

Izba Domów Maklerskich http://www.idm.com.pl/

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI http://www.izfa.pl/

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – http://www.seg.org.pl/

Związek Maklerów i Doradców http://www.zmid.org.pl/